Predstavenie spoločnosti

SITNO HOLDING je investičná spoločnosť, ktorá manažuje a spravuje zoskupenie predovšetkým strojárskych a priemyselných spoločností na Slovensku.

Základnou filozofiou spoločnosti pri investovaní je vytváranie synergického efektu a budovanie silnej trhovej pozície v rôznych podnikateľských sektoroch. Spoločnosť celkovo riadi viac ako 10 stredných a veľkých firiem predovšetkým z odvetví strojárskeho priemyslu, sektoru nehnuteľností, chemického a elektrotechnického priemyslu.

Strategický záujem spoločnosti sa od svojho vzniku sústredil na investičné poradenstvo, vyhľadávanie strategických partnerov pre investične náročné projekty, operácie s pohľadávkami, aranžovanie úverov, analýzu konkurzných konaní a na priame investovanie v oblasti hutníctva a strojárstva.

Spoločnosť Sitno Holding je moderná spoločnosť, ktorá využíva systém efektívneho riadenia spoločností patriacich do skupiny Sitno Holding. Efektívne riadenie spočíva predovšetkým v schopnosti reagovať na zmeny trhu a zároveň budovať stabilnú pozíciu na trhu.

Sitno Holding investuje vlastné a cudzie zdroje do svojich dcérskych spoločností, ktoré svojou aktivitou zveľaďuje a zvyšuje ich hodnotu. Sitno Holding, a.s. investuje najmä do takých spoločností, ktorých prepojenie prinesie vzájomné posilnenie a zhodnotenie.

Dlhodobým cieľom spoločnosti Sitno Holding je stabilizovať a rozvíjať spoločnosti patriace do skupiny, samostatne alebo s partnermi, investovať do nových investičných projektov, získať nových klientov a tým si vybudovať stabilnú pozíciu na stredoeurópskom trhu.

Prezentácia spoločnosti Sitno Holding