Finančná skupina

Sitno Holding

Sitno Holding, a.s.

Akciová spoločnosť SITNO HOLDING, a.s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22. marca 2000.
Od začiatku sa angažovala v investičných a poradenských projektoch, až sa jej začiatkom roku 2004 podarilo sformovať silnú strojársku skupinu, ktorá sa úspešne presadila v konkurenčnom prostredí európskeho strojárskeho trhu a v priebehu nasledujúcich rokov sa jej podarilo ešte viac posilniť svoju pozíciu.
V súčasnosti sa spoločnosť sústreďuje na vyhľadávanie a získavanie nových partnerov v tuzemsku aj v zahraničí, zamerané na nadviazanie vzájomnej spolupráce najmä v oblasti strojárstva, špeciálnej techniky, energetiky, zdravotníctva a v oblasti nehnuteľností.

 

Sitno Investa

Sitno Investa, a.s.

Jednou z hlavných aktivít spoločnosti SITNO INVESTA a.s. od jej založenia bolo podnikanie v oblasti cestovného ruchu. Spoločnosť prevádzkuje horský hotel Hutník v Krompachoch.
Spoločnosť sa zaoberá poradenskou a marketingovou činnosťou. Ďalšie aktivity spoločnosti sa sústreďujú na oblasť zdravotníctva. Od roku 2004 sa spoločnosť SITNO INVESTA a.s. zameriavala hlavne na analýzu možných investícií v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu, kde pripravila niekoľko investičných projektov pre spoločnosť SITNO HOLDING, a.s. v tomto sektore.
V apríli 2005 spoločnosť SITNO INVESTA a.s. založila spoločnosť HEMO MEDIKA, s.r.o., v ktorej má podiel 60% a otvorila Centrum hemostázy a trombózy vo FNsP J.A. Reimana v Prešove. Centrum hemostázy a trombózy v Prešove poskytuje vysoko špecializované služby, ktoré nie sú v regióne bežne dostupné. Ide o špeciálne laboratórne vyšetrenia, hodnotenie, závery vyšetrení, interpretáciu výsledkov, diagnostiku vrodených a získaných krvácavých a trombofilných stavov. Centrum navrhuje liečebné postupy, monitoruje pacienta s antikoagulačnou liečbou, podieľa sa na predoperačnej príprave pacienta s trombofíliou ev. antikoagulačnou liečbou, poskytuje konziliárnu činnosť, ambulantnú starostlivosť. Ponúka kooperáciu s ďalšími odbormi (gynekológia a pôrodníctvo, kardiológia, všeobecná a cievna chirurgia, ortopédia, neurológia, onkológia, anesteziológia a pod.)
V súčasnosti spoločnosť pripravuje možnosť rozšírenia svojich aktivít v tejto oblasti v ďalších mestách SR a na Ukrajine a investičný projekt na vybudovanie súkromnej transfúznej služby „Sitno Blood Centre".