Štruktúra akcionárov spoločnosti

Základné imanie spoločnosti: 8.298.500,- EUR

Menovitá hodnota jednej akcie: 33.194,- EUR

Počet emitovaných akcií: 250

 

Akcionári spoločnosti:

67% akcií (167 kusov) - Ľudovít Černák

33% akcií (83 kusov) - Ľudovít Černák, ml.