Vedenie spoločnosti

Team

Všetko je o ľuďoch...

Kľúčovým prvkom úspechu modernej spoločnosti je ľudský faktor. Práve ten sa stal silnou stránkou v našej spoločnosti, kde pracuje profesionálny team odborníkov.

Ľudovít Černák - predseda predstavenstva

Je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Absolvoval tiež internú ašpiratúru na Vysokej škole technickej v Košiciach. V roku 1990 absolvoval trojmesačný kurz na Univerzite v Birminghame. V septembri 1989 bol zvolený za generálneho riaditeľa ZSNP. Vo voľbách roku 1992 bol zvolený za poslanca SNR, vzápätí vymenovaný za člena vlády SR a poverený výkonom funkcie ministra hospodárstva SR. V rokoch 1993-94 pôsobil ako podpredseda NR SR a v rokoch 1994-98 bol poslancom NR SR. V rokoch 1998-99 bol znovuzvolený za ministra hospodárstva.
V apríli 2000 založil Sitno Holding, a.s., kde je predsedom predstavenstva.
Oblasť zamerania:
- strojárstvo
- finančné poradenstvo
- energetika


Filip Černák - brand manager (Ruská Federácia)

Je absolventom moskovskej univerzity MGIMO, kde momentálne študuje magistratúru v odbore medzinárodná diplomacia. Od roku 2008 je vedie moskovskú pobočku spoločnosti Sitno Holding. Je zodpovedný za analýzy investičných možností v oblasti priemyslu a Real Estate. Hovorí anglicky a rusky.
Oblasť zamerania:
- investičné analýzy pre oblasť Ruskej Federácie a krajín SNŠ
- real estate
- akvizície

Jana Rakická - finančný riaditeľ

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde študovala odbor Zahraničný obchod. Po skončení štúdia pracovala ako projektový manažér pre projekty PHARE: Reforma verejnej správy v SR (Ministerstvo vnútra SR) a Modernizácia a decentralizácia verejnej správy SR (Úrad vlády SR).
Od roku 2000 je finančnou riaditeľkou spoločnosti Sitno Holding, a.s.
Oblasť zamerania:
- finančné analýzy
- finančná skupina